Anmeldelse af Slagmark #53

Dette er på mange måder en usædvanlig anmeldelse – især for Apokalyptisk der normalt beskæftiger sig med film og andre fiktionsgenrer. Det forekom dog naturligt at kaste sig over dette nummer af magasinet Slagmark – et akademisk tidsskrift for idéhistorie – på grund af dets tema: Undergangsvisioner.

Først og fremmest bør jeg fremhæve at Slagmark ikke er et magasin for lægmænd – og det siger jeg helt uden at føle mig bedrevidende. Magasinets artikler stiller simpelthen krav til læserens bekendtskab med en lang række gængse teorier inden for litteraturvidenskab og filosofi, for slet ikke at tale om et indgående kendskab til den humanistiske fagjargon. Med andre ord: Er man ikke vant til magasinlekture af en art, hvor den indledende redaktionsnotits har sin egen litteraturliste, bør man ikke investere i Slagmark #53.

Er man derimod hærdet humanist er der masser at komme efter! Det er ikke hr. og fru hvem-som-helst der skriver for Slagmark og det overordnede emne – ideen om dommedag – bliver behandlet ganske alsidigt; fra det meget snævre og nære (Anders Ehler Dams artikel Ilden og omvæltninger, om Sophus Claussen brug af apokalyptik i sine digte fra forrige århundredeskifte), til det vidtspændende og dagsaktuelle (Rikke Louise Peters’ Finis Europae?)

Det mest opsigts- og tankevækkende bidrag er Varmedød og kosmisk forfald; Helge Kraghs videnskabshistoriske indblik i et af Victoria-tidens kontroversielle debatemner: termodynamikken – et videnskabskulturelt fænomen der på påfaldende mange måder ligner den nuværende diskussion om global opvarmning. Termodynamikkens to love (1: universets energi er konstant, og 2: universets entropi tenderer mod et maksimum) grundfæstede den videnskabeligt redelige profeti om universets endeligt. Det kom der mange interessante reaktioner ud af. Kragh beskriver fx hvordan religiøse kræfter var splittede i deres holdning til den nyligt formulerede naturlov. Nogle mente at termodynamikken decideret understøttede Bibelens forudsigelser om Dommens Dag, mens andre anså loven som antireligiøst opspind fordi den omhandlede hele skabelsens endeligt – ikke ”kun” jorden og menneskenes.

Også i Maria Brockhoffs morsomt betitlede artikel, Om de indlysende fordele ved verdens undergang, er der spændende – til tider skræmmende – tidsrelevante ideer på det mentale obduktionsbord. Artiklen beskriver brugen af apokalypsen og konspirationen, som politisk/religiøs retorisk figur – sine steder som et endegyldigt argument for bestemte handlinger. Udgangspunktet for artiklen er den amerikanske organisation The Nation of Islam (NOI), dens dogmatik og retoriske brug af dommedagsmetaforer. NOI er dog primært et ”håndgribeligt” eksempel – man kan sandsynligvis finde lignende brug af lignende troper hos en lang række partier, sekter og organisationer.

Jeg kan anbefale Slagmark #53 til de af mine med-nørder derude, der ikke lader sig afskrække af astronomiske lixtal og en universitær entusiasme der nærmer sig sand kærlighed (til meget smalle emner forstås). Det er IKKE afslappende læsning, men derimod noget der sparker hjernen op i et højere gear. Det er især inspirerende læsning for folk med en lille apokalyptisk forfatter i maven.

Slagmark #53 – Undergangsvisioner; efterår 2008, 154 sider, 140 kr. i løssalg.

Venligst stillet til rådighed af Aarhus Universitetsforlag.

Note: Anmeldelsen er ikke forsynet med stjerner. Det skyldes at værket ikke kan sammenlignes med de fiktionsværker vi normalt beskæftiger os med.

Reklamer